MARE DE DIA

Les MARES DE DIA som educadores professionals que oferim a la nostra pròpia llar, adequadament adaptada i equipada, un servei d’atenció i cura a infants menors de tres anys, en grups reduïts (no més de 3-4 nens per adult) i en un ambient acollidor i casolà.

Les MARES DE DIA som un recurs de conciliació laboral i familiar, una alternativa a les llars d’infants tradicionals. Treballar amb un grup reduït de nens fa que ens adaptem millor a les necessitats educatives, emocionals i socials dels infants.

Les característiques del servei que prestem fan que sigui més senzill observar i atendre a cada nen donant-los una resposta de qualitat. Aquesta atenció propera els facilita el seu creixement propi per formar la seva personalitat.

Es tracta d’una petita llar d’infants amb les següents avantatges:

  • Evitem contagis pel nombre reduït de nens
  • Horaris adaptats a cada infant
  • Atenció i dedicació especialitzada a cada infant
  • Major seguretat
  • Espais de tranquil·litat
  • Comunicació més propera amb la família

marededia2

marededia1